Din sammarbeidspartner

Takfornying

Asbestsanering

Fasadevask

Malerarbeid

Alle typer veldikehold

Om oss

TP-TAK tilbyr alle tjenester innen vedlikehold, men vår hovedekspertise er takfornying. Skifte fra gammelt til nytt og moderne tak, montering og sveising av sarnafilprodukter, samt asbest sanering. I tillegg til takfornying utfører vi alle typer vedlikehold. Vi har et høyt fokus på fordelaktig pris og kvalitet til våre kunder.

Våre fokus områder :

 • Takfornying
 • Skifte av gammelt tak
 • Taktekking / Sveising Sanafil
 • Montering parkett
 • Fasadevask
 • Malerarbeid
 • Asbestsanering ute og inne

Kvalitet
Kunnskap
Service
Tillit

Tjenester

Takfornying

Takfornying er en relativt ny type behandling i Norge.

TP-TAK har god kunnskap inne fagfeltet og garanterer kvalitet. Vi sprøytemaler med oppvarmet maling. Dette gjør at vi kan male uten å søle, selv i tilfeller hvor det er lett vind.

Men takfornying er langt mer enn å male. Rundt 70 prosent av jobben er rengjøring av skitne og mosegrodde takstein.

Kort fortalt foregår det slik. Først kontrolleres taket og ødelagte takstein byttes. Videre blir taket rengjort, det vil si at spor av sur nedbør, mose og skitt fjernes. Når det er gjort, påføres impregnering som trekker inn i taksteinene, slik at taksteinen blir tett, forsterket og vannavisende,

Impregneringen minker også faren for frostsprengning, samtidig som det blir vanskelig for mosen å få feste.

Mose gjør også takstein mer mottakelig for gjennomtrengning av fukt

Asbest sanering

Det er strenge lovpålagte retningslinjer pålagt all håndtering av asbest i Norge og kun sertifiserte selskaper med løyve har anledning til å utøve slike arbeider. TP-TAK kan påta seg både store og små asbestsaneringsoppdrag, og du er hjertelig velkommen som både bedrifts- og privatkunde. Vi utfører saneringen ved hjelp av velprøvd og sikker metodikk og benytter oss av teknologiske hjelpemidler som undertrykksmålere, luftrensere, undertrykksvifter og tilpassede støvsugere.

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe fibrøse krystallinske silikatmineraler i naturen. Grunnet sine isolerende, brannresistente, slitasjeresistente og armerende egenskaper har asbest blitt benyttet i et mangfold av produkter i flere tusen år, og da særlig innenfor byggenæringen. Asbestholdige materialer er ufarlige så lenge de er urørte og ikke utsettes for brekkasje eller skade. Inntreffer dette vil det avsettes helseskadelige fibre i luften og eksponering over lengre tid kan i verste konsekvens føre til flere lungesykdommer, deriblant lungekreft og asbestose. Ved rehabilitering, demontering, riving og annen inngripen i bygg oppført før 1981 er det derfor viktig å kartlegge hvor asbestholdige materialer kan lokaliseres, slik at disse materialene kan saneres forut annen byggeaktivitet.

Man kan blant annet finne asbest i:

 • Tak/fasadeplater ute – Eternitt
 • Himlings/veggplater inne – Internitt, Pernitt, Asbestolux
 • Lydfuger
 • Rørisolasjon
 • Isolasjon/pakninger i fyrkjeler
 • Gulvfliser/gulvbelegg
 • Maling
 • Avrettingsmasser
 • Sikringsskap/kabler


Bildegalleri


Takfornying

Skiftet til nytt tak, nye takrenner og feiertrinn.

Takfornying

Skiftet fra gammelt stygt aluminiumstak til nytt og lekkert Decra Antikk.. Nye riper, lekter og papp samt takrenner ble oppgradert og skiftet Flotte nye heldekkende pipebeslag er også montert.

Takfornying

Gammel takstein erstattet med zanda protektor tegl rød. Papp , riper, lekt samt noe vannbord og vindskier ble montert. Sutaket var på noen steder så dårlig og råtten at vi måtte skifte ut noen kvadratmeter på hver side av mønetopp.

Bådsvik oppdatering

Diverse arbeid

Takfornying

Her er det gjennomført takfornying, rensing og forsterkning av gammel taksten. Her er det sprøytemalt med oppvarmet maling.

Takfornying

Her er gamle eternittplater fjernet og erstattet med nye stålplater

Sannering av eternitt og installasjon deckratak

Her er det foretatt sanering av eternittplater og installert nytt decratak i rød antikk. Det er også montert heldekkende pipehatt + nye trinn til feieren.

Vedlikehold og kontroll tak

Ny heldekkende pipehatt er montert, samt defekte panner er erstattet. Det er også gjennomført en tilstandskontroll av taket.

Ny bordkledning

Gammel bordkledning er byttet ut med ny, samt skiftning av vinduer er utført.

Oppgradering gulv

Her er det utført en oppgradering av gulv, det er lagt nytt laminat stue.

Nytt tak og div oppgraderinger

Skifte til nytt tak. Ny heldekkende pipehatt og feiertrinn.Også montert nye takrenner, vannbord og vindskier.